Typ projektu: Mládežnícka výmena
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 13.7.2017 – 20.7.2017
Miesto realizácie: Drienica, Hotel Javorná
Počet účastníkov: 31
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Fínsko
INFOPACK