Typ projektu: Mládežnícka výmena
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 10.8.2018 – 19.8.2019
Miesto realizácie: Drienica, Hotel Javorná
Počet účastníkov: 31
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Fínsko, Turecko
INFOPACK