Typ projektu: Mládežnícka výmena
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 8.10.2017 – 16.10.2017
Miesto realizácie: Zlatá Idka, Rekreačné zariadenie Zlatá Idka
Počet účastníkov: 38
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Chorvátsko, Fínsko, Turecko
INFOPACK