Typ projektu: Mládežnícka výmena
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 21.8.2019 – 2.9.2019
Miesto realizácie: Dedinky Mlynky, Ubytovňa NITA
Počet účastníkov: 45
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Česko, Turecko, Rumunsko, Španielsko, Maďarsko
INFOPACK