Typ projektu: Mobilita pracovníkov s mládežou
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 17.12.2019 - 3.1.2020
Miesto realizácie: Drienica, Hotel Javorná
Počet účastníkov: 28
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Česko, Turecko, Rumunsko, Arménsko, Maďarsko, Chorvátsko
INFOPACK