Typ projektu: Mládežnícka výmena
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 5.9.2019 – 13.9.2019
Miesto realizácie: Vayk, Arménsko
Počet účastníkov: 36
Zúčastnené krajiny: Arménsko, Slovensko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina
INFOPACK
Booklet