Medzi 8 a 15 októbrom 2020 sme sa zúčastnili mládežníckej výmeny s názvom „The fifth element – Fantasy!“. Výmena bola zameraná na témy kultúry a umenia. Projektu sa zúčastnili aj ďalší mladí ľudia z Poľska, Česka, Bulharska, Rumunska, Portugalska a Litvy.

Účastníci mali možnosť rozšíriť si svoje obzory, spoznať nové kultúry a prepojiť sa s inými ľudmi pomocou umenia.
Mládežnícku výmenu v poľskom Poronine realizovala organizácia Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Młodzieżowych Art.

It was an opportunity for young people from Romania to enrich their knowledge about differences of cultures, diversity of art, and carry out cultural activities. Also, they have developed their personality on intercultural level.