Typ projektu: Mobilita pracovníkov s mládežou
Grantový projekt: Erasmus+
Dátum realizácie: 20.10.2019 – 27.10.2019
Miesto realizácie: Jablonov nad Turňou, Hotel Granárium
Počet účastníkov: 19
Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Česko, Turecko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko
INFOPACK
Článok
Handbook